Coming soon

Coming soon

Op 22 december werd binnen het ketenoverleg een akkoord bereikt over een éénmalige korte termijn toeslag voor actieve zeugenhouders. De landbouworganisaties volgen de naleving van het bereikte akkoord op de voet op.